Резюме на проекта

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Наименование на процедура: „Подкрепа за устойчив бизнес“ Наименование на проекта: „Подкрепа за устойчив бизнес“ ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.054-0106-C01

Обща стойност: 4 945,00 лв., от които 4 203,25 лв. европейско финансиране и 741,75 лв. национално съфинансиране Дата на стартиране: 27.11.2020 г. Дата на приключване: 27.02.2021 г.


Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда дейност, която включва подготовка за стартиране на бизнес чрез изработване на сайт за предоставяне на фотографски услуги. Кандидатът желае да предоставя фотографски услуги, заснемане на продуктова и документална фотография като за целта се изработи интернет сайт, за да може предлаганите фотографски дейности да достигнат до крайният потребител.

Цел на проекта: Първоначалното укрепване на дейностите на Кандидата ще бъде постигнато чрез задоволяване на нуждата му от професионални консултации, а изготвеният по проекта интернет сайт ще спомогне за по-добро управление на стопанската дейност и ще създаде предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.


Специфичните целите на проектното предложение включват: - Предоставяне на възможност на Кандидата за консултации за формулиране на целта, визията и съдържанието на уебсайт; - Изготвяне на професионален уеб сайт, в който ясно и подробно да бъдат изложени възможности за предоставяне на фотографски услуги и визуални продукти. Чрез включването на дейности за по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво развитие на Кандидата, проектът съответства на целите и приоритетите на процедурата, а именно Кандидатът да получи достъп до бизнес услуги, които да спомогнат за неговото развитие. Резултати: проведени консултации за формулиране на целта, визията и съдържанието на уебсайт и изготвен интернет сайт за фотографски услуги - атрактивен, адаптивен, удобен за работа, със стилна визия. Чрез получаване на консултации от софтуерен инженер, кандидатът ще придобие трайни знания и умения. Чрез създаване на интернет сайт, кандидатът ще може да предоставя фотографски услуги и визуални продукти.